I denna policy vill vi informera dig, om vilken typ, omfattning och i vilket syfte vi samlar in personuppgifter när du är i kontakt med oss. Du skall vara säker på att Lundmark Safety vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda de personuppgifter som du eventuellt lämnar till oss. Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Lundmark Safety Technology AB (orgnr 559198-2276).

För frågor om integritetspolicyn vänligen vänd dig via e-post till info@lundmarksafety.com.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, som till exempel, namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Då du lämnar dina personuppgifter till oss skall du känna dig trygg. Behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen och dataskyddsreformen (GDPR) som träder i kraft inom EU den 25 maj 2018.

Syftet med insamling av personuppgifter

Vi på Lundmark Safety behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss eller godkänt att vi har i syfte att administrera dem inför eventuell framtida kontakt. Personuppgifter från dig administreras för att smidigare kunna hantera köp och avtal – men även för att ge bra service vid supportärenden och så vi kan förmedla produktnyheter. Vi samlar också in uppgifter via cookies så att du ska få så bra upplevelse på vår hemsida som möjligt.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Uppgifter som du lämnar till oss via hemsidan – e-post eller kontaktformulär.

Uppgifter när du ingår avtal med oss eller gör ett köp.

Uppgifter du lämnar vid kontakt med vår supportavdelning eller säljare.

Uppgifter som hanteras med cookies. Ungefärlig plats, webbläsare, operativsystem, besökta sidor, mm – läs mer under punkten Tredjepartscookies.

Vi använder dessa uppgifter för att hantera fakturering och avtal, för att kunna administrera och ge support och för att kunna upprätthålla våra åtaganden gentemot kunder och leverantörer digitalt. Som anlitad återförsäljare eller leverantör kommer Lundmark Safety registrera och spara personuppgifter som krävs för att fullfölja det pågående uppdraget/avtalet och där det finns ett berättigande intresse av att behandla dina personuppgifter.

Tredjepartscookies

Lundmark Safety använder Google Analytics och Google Tag Manager för att analysera hur webbplatsen används. Google Analytics genererar statistik och annan information om hur webbplatsen används genom att spara cookies på användarens dator. Informationen som genereras för vår webbplats används för att skapa rapporter om användningen av webbplatsen. Google sparar och använder denna information. Googles sekretesspolicy finns på: https://policies.google.com/privacy?hl=sv Våra cookies är tänkta att underlätta för både dig som besökare och för oss. Om du fortsätter att använda vår hemsida utan att ändra dina inställningar, utgår vi från att du inte har några problem med att ta emot våra cookies.

Tredjepartsleverantörer

Lundmark Safety använder sig ibland av tredjepartsleverantörer för att kunna fullfölja leverans av sina produkter och tjänster. Personuppgifter behandlas då av externa parter som har ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal med Lundmark Safety.

Personuppgifter för marknadsföringsändamål

Ett godkännande av vår integritetspolicy innebär också ett samtycke till att Lundmark Safety använder de personuppgifter du lämnat för marknadsföring och marknadsundersökningar. Syftet är att skapa bättre upplevelse för dig, till exempel genom att visa innehåll som kan vara av intresse för dig och leverera mer relevant information och erbjudanden till dig. I det fall du inte längre önskar motta marknadsföring vänligen kontakta oss och ange att du inte önskar bli kontaktad i marknadsföringssyfte.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Vi lagrar dina personuppgifter i princip så länge som tillhandahållandet av våra tjänster kräver enligt lag eller om vi anser att det föreligger ett legitimt intresse för ytterligare lagring. Som kund, leverantör eller privatperson anser vi att det finns ett berättigat intresse att spara uppgifter i upp till 3 år.

Överföring av personuppgifter

Överföring av personuppgifter som du lämnar till oss genom att fylla i kontaktformulär, e-post eller via muntlig kontakt med oss kommer endast att överföras till tredje part, i den utsträckning som krävs för att uppfylla avtalet. De personuppgifter som du registrerat hos oss säljs aldrig till tredje part i kommersiellt syfte. För att kunna fullfölja våra uppdrag gentemot våra kunder och uppdragsgivare, skicka undersökningar m.m. kommer vissa personuppgifter emellertid behandlas av externa parter som har personuppgiftsbiträdesavtal med Lundmark Safety (se stycke ”Tredjepartsleveratörer”).

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om de personuppgifter du har lagrat hos oss. Dessutom kan du, enligt de lagstadgade villkoren, begära korrigering av felaktiga data, begränsning av data eller radering av dina personuppgifter. Du kan alltid kontakta oss för att få hjälp eller information om dina rättigheter på info@lundmarksafety.com. Du har också rätt att lämna ett klagomål till Dataskyddsinspektionen.

Ändring av data- och integritetspolicy

Lundmark Safety förbehåller sig rätten att ändra integritetspolicyn när som helst. Senaste datum för uppdatering gjordes 2021-02-15.