Staffan Lundmark grundare Lundmark Safety Skelleftea 1

Vår historia

Lundmark Safety vilar på en historia av lösningar som underlättar vardagen. Grundaren Staffan Lundmarks uppväxt och arbete inom familjens jordbruk har format hans intresse för och kunskap inom konstruktion. Ett intresse som lett till ett flertal innovationer inom olika områden som underlättar och effektiviserar vardagen inom allt från fastighetsskötsel till bygg- och entreprenadverksamhet.

Produkten Lyftkroken föddes ur en idé att underlätta hanteringen av stora vedsäckar hemma på gården. Att ensam, på ett säkert och smidigt sätt, lasta och lossa så kallade storsäckar var en utmaning som krävde en lösning som tidigare inte gick att hitta på marknaden. Under utvecklingen av den första lyftanordningen insåg Staffan att det fanns en mängd andra användningsområden för hans konstruktion, från att flytta grus, sten och byggavfall till att hantera mängder av andra material.

Det blev 2019 starten av en verksamhet som snabbt fick flertalet återförsäljare och nu bygger för en framtid att med innovation och robust lönsamhet skapa säkrare lyft för maskinförare och deras arbetsplatser i hela Europa.

Vår kultur

Lundmark Safety Technologies kultur handlar om hur vi beter oss mot varandra och vår omvärld. Vilka värderingar som ligger till grund för våra prioriteringar och beslut och vad som ligger till grund för hur vi slutligen vill uppfattas. Våra värdeord lyder:

Säker – Vi kompromissar aldrig med säkerheten
Nyfiken – Vi lyssnar och lär istället för att gissa
Hållbar – Vi innoverar idag för en bättre morgondag